29 Mart 2024

Atatürk Liseye Hangi Şehirde Gitti?

ile admin

Atatürk, lise eğitimini Selanik’te tamamladı. Hangi şehirde liseye gittiğini öğrenmek için okumaya devam edin.

Atatürk, lise eğitimini hangi şehirde aldı? Mustafa Kemal Atatürk, liseye gittiği şehiri merak edenler için önemli bir figürdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan Atatürk, lise eğitimini Selanik’te tamamlamıştır. Selanik, o dönemde Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı bir şehir olarak bilinmektedir. Atatürk’ün lise yılları, onun gelecekteki liderlik yeteneklerinin geliştiği ve devrimci düşüncelerinin şekillendiği bir dönemdir. Lise eğitimi, Atatürk’ün fikirlerini ve vizyonunu oluşturma sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Atatürk’ün lise yıllarında aldığı eğitim, onun ileride Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma ve modernleştirme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmuştur.

Atatürk liseye Thessaloniki’de gitti.
Mustafa Kemal Atatürk, lise eğitimini Thessaloniki‘de tamamladı.
Lise öğrenimine başlamak için Atatürk, Thessaloniki‘ye gitti.
Atatürk, lise eğitimini Thessaloniki‘de aldı.
Lise yıllarında Atatürk, Thessaloniki‘de okudu.
 • Atatürk, lise eğitimi için Thessaloniki’ye gitti.
 • Lise yıllarında Mustafa Kemal Atatürk, Thessaloniki‘de okudu.
 • Atatürk’ün lise eğitimini tamamladığı şehir, Thessaloniki‘dir.
 • Liseye gitmek için Atatürk, Thessaloniki’yi tercih etti.
 • Lise yıllarında Atatürk, eğitimini Thessaloniki‘de sürdürdü.

Atatürk hangi şehirde liseye gitti?

Atatürk, lise eğitimini Selanik’te tamamlamıştır. O dönemde Selanik, Osmanlı İmparatorluğu’na bağlı olan bir şehirdir ve günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde yer almaktadır. Atatürk, 1893 yılında Selanik Askeri Rüştiyesi’ne kaydolmuş ve ardından Selanik Askeri İdadisi’nde eğitimine devam etmiştir.

Lise Adı Şehir Yıl
Salihli Mekteb-i İdâdîsi Manisa 1895
Makasçıyan Rüştiyesi Üsküdar, İstanbul 1896-1899
Şemsi Efendi İdâdîsi Şişli, İstanbul 1899-1902

Atatürk’ün lise eğitimi hangi döneme denk gelmektedir?

Atatürk’ün lise eğitimi, 19. yüzyılın sonlarına ve 20. yüzyılın başlarına denk gelmektedir. Selanik’te liseye gittiği dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun egemen olduğu bir zamandır. Bu dönemde Osmanlı topraklarında modernleşme çabaları artmış ve Batı tarzı eğitim kurumları açılmıştır.

 • Atatürk’ün lise eğitimi, 1893-1896 yılları arasına denk gelmektedir.
 • Bu dönemde Atatürk, Selanik’teki Selanik Askeri Rüştiyesi ve Selanik Askeri İdadisi’nde eğitim görmüştür.
 • Atatürk, lise eğitimi sırasında döneminin önemli olaylarına da tanıklık etmiştir, bu da onun düşünce yapısını etkilemiştir.

Selanik’te Atatürk’ün lise eğitimi nasıl geçti?

Selanik’te Atatürk’ün lise eğitimi disiplinli bir ortamda gerçekleşmiştir. Selanik Askeri Rüştiyesi ve Selanik Askeri İdadisi, askeri disiplini ve eğitimi ön planda tutan kurumlardır. Atatürk, bu okullarda hem akademik eğitim almış hem de askeri eğitim görmüştür. Lise yıllarında Atatürk’ün liderlik yetenekleri ve vatanseverliği de gelişmiştir.

 1. Atatürk, 1893 yılında Selanik’teki Şemsi Efendi İlkokulu’na başladı.
 2. 1901 yılında Selanik Askeri Rüştiyesi’ne kaydoldu.
 3. 1905 yılında Selanik Mülkiye İdadisi’ne geçiş yaparak lise eğitimine devam etti.
 4. Atatürk, lise yıllarında edebiyat ve tarih derslerine büyük ilgi duydu.
 5. 1910 yılında Selanik Mülkiye İdadisi’ni başarıyla bitirerek İstanbul’a gitmek üzere hazırlandı.

Atatürk’ün lise eğitimi ne zaman başladı?

Atatürk’ün lise eğitimi, 1893 yılında Selanik Askeri Rüştiyesi’ne kaydolmasıyla başlamıştır. Bu tarihten itibaren Atatürk, Selanik Askeri İdadisi’nde lise eğitimine devam etmiştir. Lise eğitimi, genellikle 4 yıl sürmektedir ve Atatürk’ün lise eğitimi de bu süre boyunca devam etmiştir.

Eğitim Dönemi Okul Başlama Tarihi
İlköğretim Şemsi Efendi İlkokulu 1886
Ortaöğretim Şemsi Efendi Mektebi 1893
Lise Şemsi Efendi Mektebi 1895

Atatürk hangi okulda liseye gitti?

Atatürk, lise eğitimini Selanik Askeri İdadisi’nde tamamlamıştır. Bu okul, Selanik’te askeri disiplin ve eğitimin ön planda olduğu bir kurumdur. Atatürk, burada hem akademik bilgi hem de askeri eğitim almıştır. Selanik Askeri İdadisi, dönemin önde gelen eğitim kurumlarından biridir.

Atatürk, Selanik’te bulunan Selanik Askeri Rüştiyesi’nde lise eğitimini tamamlamıştır.

Atatürk’ün lise eğitimi ne zaman sona erdi?

Atatürk’ün lise eğitimi, Selanik Askeri İdadisi’ndeki eğitimini tamamlamasıyla sona ermiştir. Lise eğitimi genellikle 4 yıl sürdüğü düşünülürse, Atatürk’ün lise eğitiminin yaklaşık olarak 1893-1897 yılları arasında tamamlandığı söylenebilir.

Atatürk’ün lise eğitimi, 1896 yılında Selanik Askeri İdadisi’nden mezun olmasıyla sona erdi.

Atatürk hangi şehirde liseye gitmiştir?

Atatürk, lise eğitimini Selanik’te tamamlamıştır. Selanik, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli bir şehir olarak bilinmektedir. Atatürk’ün lise eğitimi için Selanik’i tercih etmesinin sebeplerinden biri, şehirdeki modern eğitim imkanları ve askeri okulların bulunması olabilir.

Atatürk hangi şehirde liseye gitmiştir?

Ankara

Atatürk hangi şehirde liseye gitmiştir?

İstanbul

Atatürk hangi şehirde liseye gitmiştir?

Thessaloniki